Dziecko na warsztat - poznajemy świat przyrody.

Dziecko na warsztat - poznajemy świat przyrody.

Fauna i flora to naturalne elementy naszej codzienności. Fauna czyli wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze. Flora zaś ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie. Flora może być ogólna bądź ograniczona do wybranej grupy taksonomicznej lub ekologicznej. 


Copyright © 2016 GUGUSIOWO , Blogger